Головна » 2012 » Серпень » 1 » В басейні можна вилікувати дітей - астматиків

В басейні можна вилікувати дітей - астматиків


Дітей-астматиків можна вилікувати в басейні

Діагноз - бронхіальна аст­ма

Хронічне за­паль­не за­хво­рю­ван­ня ди­халь­них шляхів. Клю­чо­вою лан­кою є бронхіальна обструкція (зву­жен­ня просвіту бронхів), зу­мов­ле­на специфічними імунологічними (сенсибілізація і алергія) або неспецифічними механізмами, що про­яв­ля­ють­ся пов­то­рю­ва­ни­ми епізодами свис­тя­чих хрипів, за­диш­ки, по­чут­тям закладеності в гру­дях і каш­лю. Не­без­печ­на роз­вит­ком усклад­нен­ня - аст­ма­тич­но­го ста­ту­су, ко­ли хво­рий вже не в змозі самостійно впо­ра­ти­ся зі своїм ди­хан­ням.

Пла­ван­ня добре знімає симп­то­ми бронхіальної аст­ми у дітей.

Фізична активність у воді вчить ефек­тив­но справ­ля­ти­ся з про­бле­ма­ми ди­хан­ня не тільки дітей, але і підлітків.

Дослідники Тай­бейсь­ко­го університету (Taipei Medical University, Тай­вань) взя­ли на лікування 30 дітей-астматиків у віці від се­ми до 12 років. Їх розділили на дві гру­пи. Пер­ша про­тя­гом шес­ти тижнів на до­да­ток до ме­ди­ка­мен­тоз­но­го лікування аст­ми зай­ма­ла­ся пла­ван­ням. Дру­га про­хо­ди­ла традиційне лікування без за­нять в басейні.

Після закінчення ек­с­пе­ри­мен­ту ме­ди­ки вста­но­ви­ли, що у кожної ди­ти­ни з першої гру­пи відбулися значні поліпшення в плані клінічних проявів, у то­му числі ско­ро­ти­ли­ся кількість нападів і час­то­та звер­нень до лікувальних уста­нов. Змен­ши­ли­ся такі озна­ки аст­ми, як ди­хан­ня че­рез рот, хропіння і деформація грудної клітки. Діти ста­ли впевненішим в собі та своє са­мо­по­чут­тя, у них став рідше про­яв­ля­ти­ся стан емоційного дис­ком­фор­ту.

Пла­ван­ня тренує ди­хан­ня

"На відміну від інших спор­тив­них за­нять пла­ван­ня не провокує на­па­ди за­ду­хи. При цьо­му в результаті ре­гу­ляр­них тре­ну­вань у воді збільшується ди­халь­на ємність легенів, роз­ви­ва­ють­ся стійкі на­вич­ки гли­бо­ко­го ди­хан­ня, що над­з­ви­чай­но важ­ли­во при астмі. Крім пря­мо­го лікувального ефек­ту пла­ван­ня сприяє та­кож гармонійному фізичному та психологічному роз­вит­ку особистості", - го­во­рить ав­тор дослідження Ван Цзень Шин (Wang Jeng-Shing).

Ав­тор дослідження та­кож до­дав: "Пла­ван­ня є не тільки відмінною фор­мою фізичної активності для дітей з аст­мою, але і діяльністю з дов­гот­ри­ва­лим ефек­том. Поліпшення, пов'язані з ре­гу­ляр­ним пла­ван­ням, вчені фіксували у дітей ще принаймні рік після закінчення ек­с­пе­ри­мен­ту".За матеріалами: Новини сьогодні
01.08.2012
nowyny.com/
Додав: adminA
Коментарі: 0
Переглядів: 11291

Коментарі

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]